Rasstandard tax

Ursprungsland: Tyskland

Användningsområde: Jakthund för gryt- och drevjakt

FCI-klassifikation: Grupp 4 med arbetsprov

Bakgrund/ändamål: Taxen, i tysktalande länder kallad Dchshund eller Teckel, är känd sedan medeltiden då det från stövare fortlöpande avlats fram hundar speciellt lämpande för grytjakt. Från dessa kortbenta hundar härstammar taxen, erkänd som en av de mest mångsidiga och användbara jakthundsraserna. Rasen fungerar också utmärkt som drivande eller stötande hund och som eftersökshund. Uppfödning av tax sker i tre storlekar (normal- dvärg- och kanintax) och tre hårlag (kort- sträv och långhårig).

Helhetsintryck: Taxen skall vara en låg, kortbent, långsträckt men kompakt byggd och mycket muskulös hund. Den skall bära huvudet käckt utmanande och uttrycket ska vara uppmärksamt. Trots att benen är korta i förhållande till den långa kroppen, skall toxen varken vara förkrymt, klumpig eller inskränkt i sin rörelseförmåga. Ej heller får taxen ge ett spensligt vessleliknande intryck. Könsprägeln skall vara tydlig.

Viktiga måttförhållanden: Med ett markavstånd motsvarande en tredjedel av mankhöjden skall det harmoniska förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd vara ungerfär 1 : 1,7 - 1,8.

Uppförande/karaktär: Taxen är till sin natur vänlig med ett jämt temperament, varken nervös eller aggressiv. Rasen är passionerad, uthållig och en energisk jakthund med utmärkt näsa.

Huvud: Huvudet skall vara långsträckt såväl ovanifrån som från sidan sett. Det skall gradvis avsmalna mot nostryffeln utan att vara spetsigt. Nosbrosket skall vara långt och smalt.

Skallparti: Hjässan skall snarast vara flack. Ögonbrynsbågarna skall vara tydligt framträdande.

Stop: Stopet skall endast vara svagt markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara välutvecklad.

Nosparti: Nosryggen skall vara lätt välvd. Gapet skall vara stort och kunna öppnas till i nivå med ögonen.

Läppar: Läpparna skall vara stramt åtliggande och väl täcka underkäken.

Käkar/tänder: Över- och underkäke skall vara väl utvecklade. Bettet skall vara fulltaligt. Hörntänderna skall vara kraftiga och gripa precis intill varandra. Saxbett föredras framför tångbett.

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, ovala och placerade väl isär. Blicken skall vara klart energisk och vänlig. Den får inte vara stickande. Färgen på ögonen skall vara klart mörkt rödbrun till svartbrun oavsett pälsfärgen. Blåaktiga, fläckiga eller marmorerade ögon tolereras hos fläckiga hundar, men är inte önskvärt.

Öron: Öronen skall vara högt placerade, men inte alltför långt fram på huvudet och tillräckligt, men inte överdrivet långa. De skall vara avrundade och varken smala, spetsiga eller veckade. Öronen skall vara rörliga med den främre kanten liggande tätt an mot kinden.

Hals: Halsen skall vara tillräckligt lång och bäras högt och fritt. Den skall vara muskulös med stramt åtliggande halsskinn. Nacken skall vara svagt välvd.

Kropp överlinje: Överlinjen skall harmoniskt löpa från nacken till det lätt sluttande korset.

Manke: Manken skall vara väl markerad.

Rygg: Bakom den höga manken skall ryggen vara plan eller svagt sluttande bakåt.

Ländparti: Ländpartiet skall vara kraftigt musklat och tillräckligt långt.

Kors: Korset skall vara svagt sluttande.

Bröstkorg: Bröstbenet skall vara väl utvecklat och så starkt framträdande att det på båda sidor bildas små gropar. Bröstkorgen skall, framifrån sedd, vara oval. Uppifrån och från sidan sedd skall den vara rymlig med gott utrymme för hjärta och lungor. Revbenen skall sträcka sig långt bakåt. När skulderblad och överarm har rätt längd och bildar korrekt vinkel skall frambenen, från sidan sedda, täcka bröstkorgens lägsta punkt.

Underlinje: Underlinjen skall vara lätt uppdragen.

Svans: Svansen skall inte vara för högt ansatt och den skall bäras i rygglinjens förlängnin. En obetydlig böjning är tillåten i den sista tredjedelen av svansen.

Framställ: Framstället skall ha kraftig muskulatur och vara väl vinklat. Frambenen skall vara torra med bra benstomme. De skall vara parallellt ställda och framtassarna rakt framåtriktade.

Skulderblad: Skuldrorna skall ha smidig muskulatur. Skulderbladen skall vara långa, sluttande och ligga väl an mot bröstkorgen.

Överarm: Överarm och skulderblad skall vara lika långa och bilda en nästan rät vinkel. Överarmarna skall vara kraftiga och väl musklade. De skall ligga väl an mot bröstkorgen men ha full rörelsefrihet.

Armbåge: Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.

Underarm: Underarmarna skall vara korta, men ändå så långa att markavståndet utgör en tredjedel av mankhöjden. De skall vara så raka som möjligt.

Handlov: Handlovarna skall vara placerade något närmare varandra än skulderlederna.

Mellanhand: Från sidan sedda skall mellanhänderna varken vara lodrätt ställda eller alltför vinklade framåt.

Framtassar: Framtassarna skall vara tätt slutna och med väl välvda tår med kraftiga trampdynor och korta, starka klor. Fyra tår utgör stödyta, den femte, inre tån är kortare.

Bakställ: Bakstället skall vara mycket muskelöst och proportionerligt till framstället. Knä- och hasleder skall vara kraftigt vinklade. Bakbenene skall vara parallella och varken för trängt eller för brett ställda.

Knäled: Knälederna skall vara breda, starka och med utpräglad vinkling.

Underben: Underbenen skall vara korta, väl musklade och i det närmaste bilda en rät vinkel mot låret.

Has: Hasorna skall vara starka och väl vinklade.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara förhållandevis långa, rörliga mot underbenet och från sidan sedda svagt vinklade framåt.

Baktassar: Baktassarna skall ha tätt slutan och väl välvda tår med kraftiga trampdynor. Hundens skall stödja på hela tassen, dvs alla fyra trampdynorna skall vila mot marken.

Rörelser: Rörelserna skall vara vägvinnande, flytande och schvungfulla med långt, lågt steg fram. Rygglinjen skall vara elastisk mot bakbenens kraftiga påskjut. Svansen skall bäras i en harmonisk förlängning av rygglinjen och lätt nedhängande. I rörelsen skall fram- och bakben föras parallellt. Frambensrörelserna skall varken vara markträngda eller paddlande, ej heller tåtrånga eller tåvida. Bakbensrörelserna skall varken vara för trånga eller för breda, ej heller kohasiga eller hasvida.

Hud: Huden skall vara stramt åtliggande.

Färg: Vanligast förekommande är viltfärgade. Vitt är inte önskvärt, men små enstaka fläckar är inte diskvalificerande.

Päls: Med undantag för nosparti, ögonbryn och öron skall hela kroppen vara täckt av fullkomligt jämnt åtliggande, tätt och strävt täckhår med ett lager underull. På nospartiet skall finnas tydligt framträdande skägg. Ögonbrynen skall bara buskiga. På öronen skall pälsen vara kortare än på kroppen och nästan slät. Svansen skall vara jämnt behårad med tätt åtliggande päls.

Storlek/vikt: Normalstor tax: bröstomfång överstigande 35 cm. Vikt upp till ca. 9 kg.

Diskvalificerande fel: under- över eller korsbett

felställda hörntänder i underkäken

avsaknad av en eller flera hörntänder

avsaknad av en eller flera incisiver

kort bröstkorg med defekt (uppbrutet) bröstben

alla former av svansdefekt

mycket lösa skuldror

överkotade handlovar

svart färg utan tan-tecken

mycket skyggt eller aggressivt beteende

avsaknad av testiklar

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla